Prodej majetku

V řízení o dědictví v některých případech dojde k tzv. likvidaci dědictví. Při tomto postupu je notář pověřen zpeněžit majetek náležející do dědictví. Výtěžek z prodeje majetku bude následně rozvržen mezi věřitele zůstavitele.

Oznámení o majetku k prodeji