Ceník

Práce notáře je hodnocena na základě aktuálního ceníku notářských služeb, který je součástí Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

Tarif notářských služeb platný od 1. 1. 2014 zde.

Zvýšení odměny za práci notáře

Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100 %. Mezi tyto případy patří práce prováděná mimo pracovní hodiny nebo v případě složitých a náročných úkonů.